Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” –

pod honorowym patronatem Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego

oraz

Andrzeja Kraśnickiego - Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 

 

Warszawa, 11 listopada 2013 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

 

 1. Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

 

 1.   Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 

 1. Sponsorzy Turnieju: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Fundacja BRE Banku Warszawa.

 

 1. Partner Technologiczny: ATM SA

 

 1. Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

 

 1. Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)

 

 1. Termin i miejsce: Warszawa, 11 listopada 2013 roku, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

 1. Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2013 r.:
  • 9:00 9:30 – rejestracja zawodników, którzy nie opłacili wpisowego.  
   Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;
  • 10:00 11:15 rundy I i II
  • 11:30 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z  przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku; 
  • 12:00 16:00 rundy III - IX
  • 16:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z  wręczeniem nagród.

9. Warunki uczestnictwa

W turnieju udział może wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy. Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl  (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com) do dnia 6 listopada br..

Przy zgłoszeniu należy podać: 
·         Imię i nazwisko 
·         Aktualny ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach 
·         Rok urodzenia 
·         Klub

Uwaga! 
Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 6 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.

Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami na sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

10. Wpisowe do turnieju:

Opłaty za wpisowe płatne do dnia 6 listopada 2013 r. przelewem na konto

Uwaga! Zawodnik, który opłacił  wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;

11. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

12. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.

13. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

14. Fundusz nagród: 16000 PLN, w tym: nagrody pieniężne – 15000 PLN + nagrody rzeczowe dla najmłodszych dzieci o łącznej wartości 1000 PLN.

Nagrody główne: 10.700 PLN

- za miejsce pierwsze              3.000 
- za miejsce drugie               2.000 
- za miejsce trzecie                 1.000 
- za miejsce czwarte                   750 
- za miejsce piąte          700 
- za miejsce szóste          650  
- za miejsce siódme        600  
- za miejsce ósme           550  
- za miejsce dziewiąte      500  
- za miejsce dziesiąte          400  
- za miejsce jedenaste      300  
- za miejsce dwunaste          250  

Nagrody specjalne: 4.300 PLN (brutto)

- dla pierwszej zawodniczki              500 
- dla drugiej zawodniczki     300 
- dla najlepszego seniora ur.1953 lub wcześniej  200 
- dla drugiego seniora ur.1953 lub wcześniej              100

- dla najlepszego juniora do lat 18    500 
- dla najlepszej juniorki do lat 18    500 
- dla najlepszego juniora do lat 16    300 
- dla najlepszej juniorki do lat 16    300 
- dla najlepszego juniora do lat 14    150 
- dla najlepszej juniorki do lat 14    150 
- dla najlepszego juniora do lat 12    100 
- dla najlepszej juniorki do lat 12    100 
- dla najlepszego juniora do lat 10    100 
- dla najlepszej juniorki do lat 10    100 
- nagroda pocieszenia (losowana)    100 
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400   150 
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2300   150 
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200   100 
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000   100 
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1800   100 
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600   100 
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400   100 
 
Uwaga! 
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

15.    Uwagi:

I.    za miejsce       
II.   dla juniorów (w najmłodszej kategorii wiekowej z możliwych) 
III.   dla seniorów 
IV.   dla kobiet 
V.     w grupach rankingowych (w najniższej grupie z możliwych)

16. Sprawy porządkowe:

Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:

·         upomnienie 
·         odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie 
·         wykluczenie z kojarzenia następnej run
dy 
.         wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

17.       Uwagi:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny 
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju 
/-/ Maria Macieja