OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA POLONII

 

 

OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA POLONII

 

 

1.        Organizator: Klub Szachowy Polonia Warszawa.

 

2.       Dofinansowanie: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

3.         Cele organizacji Mistrzostw:

·      wyłonienie mistrza Polonii 2015 do lat 10, 12, 14 oraz 18;

·      zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnej formy spędzenia części ferii świątecznych w grudniu br.;

·      podwyższenie przez część dzieci posiadanych kategorii szachowych;

·      upowszechnianie gry szachowej wśród dzieci i młodzieży.

4.         Dyrektor Mistrzostw: Maria Macieja

5.         Sędziowanie: sędzia główny: Jan Skurski

6.        Miejsce rozgrywek: Pawilon szachowy przy ul. Konwiktorskiej 6.

 

7.       Grupy i termin rozgrywek:

 

§        Grupa 1 – Mistrzostwa do lat 10 (dzieci ur. w roku 2005 i młodsze)  - 28 grudnia 2015 roku.

Szczegółowy harmonogram rozgrywek:

·        Godzina 9:45 – weryfikacja uczestników

·        Godzina 10:00 – rozpoczęcie mistrzostw.

·        Godziny: 10:15 – 17:00 – rundy od I do VII

·        Godzina 17:00 - planowane zakończenie Mistrzostw.

 

·        Grupa 2 – Mistrzostwa do lat 12  (dzieci ur. w roku 2003 i młodsze)  - 29 i 30 grudnia 2015 roku.

Szczegółowy harmonogram rozgrywek:

·        Godzina 9:45 – weryfikacja uczestników

·        29 grudnia 2015 r. – (rundy I-IV w godzinach 10:00 – 19:00)

·        30 grudnia 2015 r. – (rundy V - VII w godzinach 10:00 – 17:00)

·        30 grudnia 2015 r. – planowane zakończenie Mistrzostw o godzinie 17:00

 

 

·        Grupa 3 – Mistrzostwa do lat 14 (dzieci ur. w roku 2001 i młodsze)  - 29 i 30 grudnia 2015 roku.

Szczegółowy harmonogram rozgrywek:

·        Godzina 9:45 – weryfikacja uczestników

·        29 grudnia 2015 r. – (rundy I-IV w godzinach 10:00 – 19:00)

·        30 grudnia 2015 r. – (rundy V - VII w godzinach 10:00 – 17:00)

·        30 grudnia 2015 r. – planowane zakończenie Mistrzostw o godzinie 17:00

 

·        Grupa 4 – Mistrzostwa do lat 18 (dzieci ur. w roku 1997 i młodsze)  - 29 i 30 grudnia 2015 roku.

 

Szczegółowy harmonogram rozgrywek:

·        Godzina 9:45 – weryfikacja uczestników

·        29 grudnia 2015 r. – (rundy I-IV w godzinach 10:00 – 19:00)

·        30 grudnia 2015 r. – (rundy V - VII w godzinach 10:00 – 17:00)

·        30 grudnia 2015 r. – planowane zakończenie Mistrzostw o godzinie 17:00

 

8.       Warunki uczestnictwa

  • Zawody mają formułę „open”, a jedynym kryterium ograniczającym jest wiek zawodnika, szczegółowo określony w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

·         Rozgrywki prowadzone będą w czterech grupach wiekowych, określonych w punkcie 7 niniejszego komunikatu.

·         Zapisy do udziału w „Otwartych szachowych mistrzostwach Polonii” prowadzone będą do 24.12.2015 roku . Zgłoszenie można dodać na stronie internetowej : http://www.chessarbiter.com lub przesłać mailem do sędziego głównego zawodów na adres jan.skurski@gmail.com ,podając imię i nazwisko, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową oraz grupę mistrzostw.

  • Wpisowe do udziału w Mistrzostwach wynosi 20 zł od każdego zawodnika w grupie 1 oraz 30 zł od zawodnika w grupach 2, 3 i 4, płatne na konto Klubu Szachowego Polonia Warszawa w terminie do 24 grudnia 2015 roku. Nr konta: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893 lub bezpośrednio przed zawodami w kasie Klubu. W przypadku udziału w mistrzostwach więcej niż jednego dziecka z rodziny, drugie i kolejne dziecko płaci 50%.

9.      System rozgrywek:

System rozgrywek w grupie 1(mistrzostwa do lat 10):

·        7 rund systemem szwajcarskim – 30 minut na partię dla zawodnika. Obowiązuje zapis partii szachowej. Dzieci mają możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.

·         Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE.

·         Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

-     ilość zdobytych punktów 

-     punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku  

-     pełna punktacja Buchholza  

-     liczba zwycięstw  

-     progresja 

-     losowanie  

System rozgrywek w grupach: 2, 3 i 4 (mistrzostwa do lat 12, 14 i 18):

·        Szachy klasyczne: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

 

Uwaga!

W turnieju szachów klasycznych istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowej V, IV, III i II oraz nomy na I kategorię kobiecą.   OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).

·        Przepisy gry: obowiązują opublikowane przepisy FIDE

·        Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

§         ilość zdobytych punktów

§         punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku

§         pełna punktacja Buchholza

§         liczba zwycięstw

§         progresja

§         losowanie lub dogrywka

 

W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:

§         ilość zdobytych punktów

§         system Bergera

§         bezpośredni wynik

§         liczba zwycięstw

§         losowanie lub dogrywka

10. Nagrody:

ü     każdy uczestnik Mistrzostw otrzyma pamiątkowy dyplom;

ü     za zajęcie miejsc 1-3 w każdej grupie przysługują medale oraz odpowiednio tytuł: Mistrza Polonii 2015, Wicemistrza Polonii 2015, brązowego medalisty „Otwartych Mistrzostw Polonii 2015”

ü     za zajęcie 1 miejsca w każdej grupie przysługuje 300 zł zniżki na wyjazd na „Wakacje z szachami” w roku 2016.

ü     za zajęcie 2 miejsca w każdej grupie przysługuje 200 zł zniżki na wyjazd na „Wakacje z szachami” w roku 2016.

ü     za zajęcie 3 miejsca w każdej grupie przysługuje 100 zł zniżki na wyjazd na „Wakacje z szachami” w roku 2016.

11.       Uwagi:
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Jan Skurski

Dyrektor Mistrzostw Polonii
/-/ Maria Macieja