Szkółka Szachowa 2016/17

Szkółka Szachowa  

Rok szkolny 2016/2017

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia szachowe przy ul. Konwiktorskiej 6 prowadzone będą  zarówno przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego jak i Klub Szachowy Polonia Warszawa.

 

1.      Fundacja zorganizuje zajęcia szachowe dla dzieci w wieku 6-14 lat, niezależnie od  przynależności klubowej dzieci lub braku przynależności do konkretnego klubu.

2.      Klub Szachowy Polonia Warszawa poprowadzi zajęcia szachowe wyłącznie dla zawodników Klubu. Zajęcia będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w pawilonie Fundacji na terenie Klubu Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6. Prowadzone będą w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu. Zakłada się, że w grupie uczyć się będzie max 10 osób.  

 Planowane grupy organizowane przez Fundację:

Fundacja planuje zorganizowanie łącznie 3 grup dla dzieci nie posiadających kategorii szachowych oraz posiadających V i IV kategorie szachowe.

Zajęcia poprowadzą:

- instruktor Paweł Suwarski (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:00);

- instruktor Paweł Suwarski (czwartki w godzinach 17:30 – 19:00);

- instruktor Mariusz Szewczyk (piątki w godzinach 17:30 – 19:00);

Zgłoszenia do Szkółki Szachowej Fundacji.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do „Szkółki Szachowej" proszę o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 6 września br. mailem na adres: mariamacieja@o2.pl  . Planowany początek zajęć: 12 września 2016 r.

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych:

1) imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, posiadana kategoria szachowa lub zaznaczenie
że dziecko nie posiada żadnej kategorii szachowej

2) preferowana grupa oraz trener

3) numer szkoły do jakiej dziecko uczęszcza

4) telefon kontaktowy

 

Uwaga! Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

Informuję, że Fundacja i/lub Klub Szachowy Polonia Warszawa planują zorganizowanie 1-2 zgrupowań szachowych pn. „Wakacje z szachami":

 

1. bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego;

2. w drugiej połowie sierpnia 2017 r.

W ww. zgrupowaniach w pierwszej kolejności będą mogły uczestniczyć dzieci uczęszczające do Szkółki Szachowej Fundacji oraz zawodnicy Klubu Szachowego Polonia Warszawa.

Finanse – Fundacja – rok szkolny 2016/2017.

Odpłatność za zajęcia w grupach organizowanych przez Fundację wyniesie 1000 PLN za cały rok szkolny tj. za 30 zajęć po 2 godziny lekcyjne tj. za 60 godzin lekcyjnych.

Termin płatności:

- rata 1 - w terminie do 30.09.2016 r. - 500 zł

- rata 2 - w terminie do 28.02.2017 r. - 500 zł

 

Opłaty należy przekazać:

przelewem na konto: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa ,nr    95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
(proszę dokładnie wymienić, jakich dzieci dotyczy opłata)

lub

w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 17:00-19:00

Uwagi:

1.      W przypadku trudnej sytuacji materialnej dziecka, Fundacja - na pisemną prośbę rodziców - może udzielić zniżki w opłatach za uczęszczanie dziecka do Szkółki Szachowej.

2.      W indywidualnych przypadkach - na wniosek rodziców - istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

 

Klub Szachowy Polonia Warszawa

Planowane grupy organizowane przez Klub Szachowy Polonia Warszawa:

1.      Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi mistrz FIDE Jerzy Owczarzak (wtorki w godzinach 17:30 – 19:30);

2.      Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających IV i III kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi arcymistrzyni Agnieszka Brustman (środy w godzinach 17:30 – 19:30);

3.      Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających min. II kategorię szachową

- zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (poniedziałki w godzinach 17:30 – 19:30);

4.      Grupa dla dzieci i młodzieży posiadających I kategorię szachową i wyższą

- zajęcia poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek (czwartki w godzinach 17:30 – 19:30);

Uwagi!

1.    Ostateczny podział na grupy zostanie dokonany po weryfikacji zgłoszeń i dostosowany do liczby zgłoszeń.

2.      Zwycięzcy Turnieju Szachowych Nadziei (Festiwal Najdorfa 2016) zwolnieni są z opłat za uczęszczanie na zajęcia (3 dzieci).

Finanse – Klub Szachowy – (5 września 2016 r. – 18 grudnia 2016 r.).

Zajęcia dla zawodników Klubu Szachowego Polonia Warszawa będą dofinansowane ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Dofinansowanie ze strony rodziców wyniesie 150 PLN od dziecka za okres od 5 września br. do 18 grudnia br.

Odpłatność za zajęcia w wysokości 150 PLN powinna być uregulowana w terminie do 30 września br.

 

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

 (z dopiskiem : szkolenie oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)

 

Regulamin szkolenia w Klubie Szachowym Polonia Warszawa w roku 2017 oraz regulamin opłat za szkolenie podany zostanie do końca br. roku.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Szkółki: mariamacieja@o2.pl

 

Maria Macieja
Dyrektor Szkółki Szachowej Polonii