Sprawozdanie merytoryczne 2014

 

 Sprawozdanie merytoryczne

z działalności

 

Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

 

w 2014 roku

 

Warszawa, styczeń 2015

Zadania zrealizowane przez Fundację w roku 2014

 

1.      Prowadzenie Szkółki Szachowej.

 

Zgodnie ze statutem, Fundacja prowadzi szkolenie szachowe dla dzieci i młodzieży. W Szkółce Szachowej w roku 2014 uczyło się 76 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez 5 wykwalifikowanych trenerów szachowych.

W zajęciach udział brały dzieci z kilku klubów szachowych Warszawy. Uczniowie Szkółki są mieszkańcami Warszawy oraz wielu podwarszawskich wsi i miasteczek.  

 

Efekty realizacji zadania:

 

Szachy są narzędziem wyszukiwania dzieci uzdolnionych zwłaszcza do nauk ścisłych. Funkcjonujący w Szkółce system awansu pozwala na przechodzenie dzieci do grup coraz bardziej zaawansowanych, co umożliwia im prawidłowy rozwój szachowy, utożsamiany z rozwojem zdolności matematycznych.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że:  po pierwsze gra szachowa pomaga rozwijać wrodzone uzdolnienia. Dzieci grające w szachy lepiej się uczą, kończą lepsze szkoły i uniwersytety, łatwiej znajdują pracę, a tym samym lepiej radzą sobie w życiu. Przez 10 lat istnienia Fundacji, nie mieliśmy przypadku, żeby któreś  z dzieci grających w szachy nie dostało się na studia wyższe;  po drugie, wrodzone talenty, wcześniej dostrzeżone w czasie szkolenia szachowego, przeważnie nie zatracają się w życiu; są takie które z powodzeniem konkurują na rynkach międzynarodowych; po trzecie, dzieci (młodzież) grające w szachy, praktycznie nie wpadają w uzależnienia od alkoholu, narkotyków, czy palenia tytoniu;  po czwarte, gra szachowa jest stosunkowo atrakcyjnym sposobem na przezwyciężanie biernego stylu życia, będącego ubocznym produktem postępu technologicznego. Przez grę szachową wyrabiany jest nawyk tworzenia; dobra partia jest bowiem sztuką, czymś nowym, oryginalnym. Każdy dobry szachista, ex definitione, jest człowiekiem twórczym, bowiem gry szachowej nie można nauczyć się na pamięć. Podsumowując, z naszego wieloletniego doświadczenia wynika że szachy mogą stać się użytecznym remedium na współczesne wyzwania, jakie pojawiły się przed człowiekiem w dobie globalizacji i nowych form postępu technologicznego.

 

2.      Finansowe i merytoryczne wsparcie przygotowań i udziału najlepszych juniorów Warszawy (juniorzy Klubu Szachowego Polonia Warszawa) w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym:

 

§  dofinansowanie udziału juniorów KSz Polonia Warszawa w mistrzostwach Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych (środki finansowe zgromadzone od sponsorów i darczyńców);

§  dofinansowanie szkolenia i udziału dzieci pochodzących z rodzin o trudnych warunkach materialnych oraz rodzin wielodzietnych w zgrupowaniach szachowych;

§  dofinansowanie szkolenia finalistów MP i OOM w SU.

 

Efekty realizacji zadania:

 

Finansowe i merytoryczne wsparcie przygotowań i udziału najlepszych juniorów Warszawy (juniorzy KSz Polonia Warszawa) w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym przyczyniło się do zdobycia przez nich drugiego miejsca w klasyfikacji klubowej ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego.

 

 

3. Organizacja zgrupowań szachowych.

 

Fundacja – we współpracy z Klubem Szachowym „Polonia Warszawa” - zorganizowała i przeprowadziła dwa zgrupowanie szachowe pn. „Wakacje z szachami”. Organizacja zgrupowań możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona.

 

„Wakacje z szachami” w Łazach.

 

Zgrupowanie odbyło się w Łazach k. Mielna w dniach 28 czerwca – 9 lipca br. Wzięło w nim udział 81 osób, w tym 72 dzieci, 5 trenerów i 4 opiekunów. Dzieci i młodzież szkolna były w przedziale wiekowym 7-18 lat i reprezentowały kluby szachowe Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Uczestnikami zgrupowania były dzieci z Warszawy, Zalesia Górnego, Nowej Iwicznej, Warki, Grodziska Mazowieckiego, Mińska Mazowieckiego, Ożarowa Mazowieckiego, Milanówka, Nieporętu, Dąbrowy Chotomowskiej, Piaseczna, Michałowic, Żyrardowa, Legionowa oraz miejscowości Rybie, Truskaw i Czosnów.

Zgrupowanie nad morzem stworzyło jego uczestnikom atrakcyjną formę aktywnego spędzenia części wakacji i wypoczynku w pięknej nadmorskiej miejscowości jaką są Łazy k. Mielna.

 

Dzięki wsparciu sponsorów, w zgrupowaniu „Wakacje z szachami” mogły uczestniczyć dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Z naszych spostrzeżeń wynika, że taka działalność, oprócz wypoczynku dobrze służy wyrównywaniu szans rozwojowych tych dzieci.

Należy też podkreślić, że wsparcie sponsorów, przeznaczone na organizację zgrupowań szachowych dzieci i młodzieży, pomaga w wyszukiwaniu talentów, bez których nie można dokonać modernizacji kraju na miarę współczesnych wyzwań.

 

 

Zgrupowanie szachowe, Łazy, 28 czerwca – 9 lipca 2014 r.

 

 Uczestnicy zgrupowania wzięli udział w Festiwalu Szachowym „Perła Bałtyku”.

 

„Wakacje z szachami” w Dąbkach

 

Wycieczka nad jezioro w Dąbkach.

Zgrupowanie w Dąbkach k. Darłowa odbyło się w dniach 20-30 sierpnia br. Wzięło w nim udział 21 dzieci, nad którymi opiekę wychowawczą sprawował jeden wolontariusz oraz jeden instruktor szachów, legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zgrupowania.

Uczestnikami zgrupowania były dzieci i młodzież szkolna ze Szkółki Szachowej prowadzonej przez Fundację - mieszkańcy Warszawy, Warki, Nieporętu, Izabelina i Michałowic.

 

 

3.      Organizacja lokalnych imprez szachowych realizujących misję i cele Fundacji.

Warszawska Olimpiada Młodzieży w szachach.

 

Warszawska Olimpiada Młodzieży w szachach klasycznych rozegrana została w dniach 9-11 maja 2014 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie pod honorowym patronatem Andrzeja Kraśnickiego – prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Marka Borowskiego – senatora RP.

 

W ramach Olimpiady rozegrano 2 turnieje: szachów szybkich z udziałem 209 dzieci i młodzieży oraz szachów klasycznych z udziałem 262 dzieci i młodzieży, zawodników 12 warszawskich klubów (Klubu Szachowego Polonia Warszawa, UKS Caissa Warszawa, UKS Czternastka Warszawa, KU AZS UW w Warszawie, UKS SP 321 Warszawa – Bemowo, KS Wesoła Warszawa, Mazowiecki Związek Szachowy w Warszawie, UKS Taktyk Białołęka, UKS Gambit Wesoła,  TMGU Klub Szachowy Warszawa, KSSSN Ursynów Warszawa, UKSz Hetman Warszawa.

Rozgrywki prowadzone były oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych do lat 10, 12, 14 oraz 15-18.

 

Olimpiadę otworzył jej patron honorowy - senator Marek Borowski, a wśród gości uroczystości zakończenia obecni byli m.in.: Pan Kazimierz Nowak - prezes EuRoPol GAZ s.a., wiceprezydent Warszawy - Pan Włodzimierz Paszyński oraz dr Jan Macieja - Przewodniczący Rady Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, Klub Szachowy Polonia Warszawa w sposób zdecydowany zajął 1 miejsce w łącznej punktacji WOM, wygrywając zarówno WOM w szachach szybkich jak i WOM w szachach klasycznych.

 

 Warszawska Olimpiada Młodzieży  w szachach szybkich i w szachach klasycznych,

Centrum Olimpijskie, 9-11 maja 2014 roku.

Na zdjęciu ceremonia wręczenia dyplomów i medali laureatom WOM.

Gościem honorowym uroczystości zakończenia Warszawskiej Olimpiady Młodzieży był prezes EuRoPol GAZ – Pan Kazimierz Nowak, który wręczył złoty medal zwycięzcy w grupie chłopców do lat 18 - niepełnosprawnemu szachiście – Łukaszowi Nowakowi.

Podsumowanie

Warszawska Olimpiada Młodzieży stanowi doskonałą okazję do wyszukiwania nowych talentów szachowych. Należy podkreślić, że szachy to nie tylko sport, ale również atrakcyjna rozrywka umysłowa mająca wielki wpływ na rozwój intelektualny dzieci oraz ich ochronę przed uzależnieniami. Szachy cenione są też za rozwijanie uzdolnień matematycznych, co ułatwia dzieciom studiowanie w najlepszych szkołach i uniwersytetach.

Organizatorem Olimpiady była Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Mazowieckim Związkiem Szachowym i Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

 Szczegółowe informacje o wynikach i przebiegu WOM znajdują się na portalu Fundacji pod adresem: http://www.poloniachess.pl/wom2014/

 

Turniej: „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”.


 

Tradycyjnie już, w dniu 11 listopada Fundacja zorganizowała Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”. Turniej rozegrany został w Centrum Olimpijskim w Warszawie pod honorowym patronatem Andrzeja Kraśnickiego – Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Celami organizacji Turnieju było:

§  uczczenie 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli;

§  uczczenie pamięci działaczy szachowych – wielkich przywódców Polski m.in. Józefa Piłsudskiego, generała Kazimierza Sosnkowskiego, prezydenta Raczkiewicza, Ignacego Jana Paderewskiego; Ignacego Mościckiego;

§  edukacja historyczna dzieci i młodzieży uczestniczącej w Turnieju, nie zawsze znającej piękne karty naszej historii;

§  upowszechnianie gry szachowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

 

Organizacja Turnieju Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” skupiła środowisko szachowe (przede wszystkim Warszawy i Mazowsza) oraz ich rodziny wokół bardzo ważnego święta narodowego, jakim była 96 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Była wyrazem realizacji misji Fundacji tj. patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży przez szachy.

 

Wśród gości uroczystości otwarcia Turnieju Niepodległości obecni byli m.in.: senator RP Marek Borowski, profesorowie: Stanisław Gomułka, Krzysztof Zanussi, Tadeusz Wolsza, Jan Macieja – Przewodniczący Rady Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz Tomasz Delega - prezes Polskiego Związku Szachowego.

Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”,

Centrum Olimpijskie w Warszawie 11 listopada 2014 roku.

 

Najmłodsi uczestnicy Turnieju Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 roku.

W Turnieju udział wzięło 270 szachistów z 8 krajów (wiek zawodników: 6-84 lata). Wśród zawodników było 17 arcymistrzów, w tym czołówka polskiej kadry narodowej: Monika i Bartosz Soćko, Marta i Mateusz Bartel, Michał Krasenkow, Joanna Majdan – Gajewska, Joanna Dworakowska oraz Robert Kempiński.

 

Fundusz nagród wyniósł 15 000 PLN, z czego zwycięzca otrzymał 3000 PLN. Oprócz nagród były upominki od: marszałka województwa mazowieckiego, ATM SA, MetLife i PZSzach, które otrzymali najmłodsi uczestnicy tj. wszystkie dzieci w wieku do lat 14. Ponadto, laureaci z grupy do lat 10 tj. 2 najlepsze dziewczynki i 2 najlepszych chłopców wygrali bezpłatny wyjazd na organizowane przez Fundację „Ferie zimowe z szachami” do Olsztyna.

 

Walka w turnieju głównym była niezwykle wyrównana, a ostatecznie miejsca 1-2 podzielili arcymistrzowie Bartosz Soćko i Mateusz Bartel (obaj po 8 pkt. z 9 partii).

Rywalizację wśród pań wygrała Aleksandra Lach, a wśród seniorów mistrz międzynarodowy Mirosław Sarwiński. Najlepszymi juniorami byli: Grzegorz Nasuta, Szymon Walter, Daniel Sanz Wawer, Adam Tarka, Aleksandra Tarka, Zofia Reszka oraz Joanna Kaczmarska, która okazała się najlepszą szachistką w grupie do lat 14, 16 i 18.

 

Mecenasi, sponsorzy, partnerzy i współorganizatorzy: Centrum Olimpijskie w Warszawie, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ATM SA, IBM Polska Sp. z o.o. , Gülermak Polska Sp. z o.o., Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona.

 

Szczegóły dotyczące organizacji Turnieju Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” znajdują się na stronie internetowej Turnieju: http://www.poloniachess.pl/niepodleglosc2014/ .

 

4. Organizacja międzynarodowych imprez szachowych realizujących misję i cele Fundacji


Fundacja zorganizowała i przeprowadziła w dniach 14-20 lipca 2014 roku MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa). Festiwal rozegrany został w Pałacu Kultury i Nauki pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy - Hanny Gronkiewicz – Waltz.

 

W Festiwalu udział wzięło 451 szachistów z 32 krajów z 5 kontynentów. Byli to zawodnicy w wieku 5-87 lat. Festiwal składał się z 4 turniejów tak, aby udział w nim mógł wziąć każdy miłośnik szachów, bez względu na wiek oraz posiadany ranking szachowy. Transmitowany był on-line w Internecie (codziennie transmitowane były partie szachowe rozgrywane przez 120 aktualnie najlepszych szachistów Festiwalu). Relacje z Festiwalu prezentowane były na ponad 50 najpopularniejszych szachowych portalach internetowych w Polsce i na świecie, a obszerne, dwustronicowe podsumowanie Festiwalu zamieszczone zostało również w „Gazecie Stołecznej” z dnia 22 lipca 2014 roku.

 

MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),  Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 14-20 lipca 2014 roku.

W wydzielonej części Sali Marmurowej w PKiN grali najlepsi szachiści Festiwalu.

 

MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),  Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 14-20 lipca 2014 roku.

Głównymi bohaterami Festiwalu zostali arcymistrzowie: Tigran Petrosjan (Armenia), Vasif Durarbayli (Azerbejdżan), Aleksandr Shimanov (Rosja), Bartłomiej Macieja (Polska), Vitaliy Barnadskiy (Ukraina), Vladimir Fedoseev (Rosja), Michał Krasenkow (Polska). Wszyscy zgromadzili po 6,5 pkt z 9 partii, a o końcowej kolejności zadecydowała punktacja pomocnicza.

Spośród kobiet najlepszą zawodniczką została Chinka Lei Tingjie; najlepszym seniorem (powyżej 60 lat) został wielce utytułowany arcymistrz ze Lwowa - Alexander Bieliavsky- reprezentujący Słowenię, a najlepszym juniorem do lat 18 – nadzieja polskich szachów – arcymistrz Jan Krzysztof Duda.

 

Zwycięzcą turnieju B został Marius Bieliauskas z Litwy, a turnieju C – Dominik Rzeszowski z klubu UKS Czternastka Warszawa. W grupie D rywalizowały dzieci do lat 10. Trzy pierwsze miejsca z tym samym dorobkiem punktowym (6 pkt z 7 partii) zajęli: Szymon Kozłowski i Krzysztof Iwaszkiewicz z KSz Polonia Warszawa oraz Bartosz Fiszer z UKS SP 321 Warszawa – Bemowo i;  dzieci te otrzymały nagrodę w postaci całorocznego bezpłatnego szkolenia w Szkółce Szachowej Fundacji.

 

W Festiwalu udział wzięło wiele rodzin, a w bezpośrednich pojedynkach zmierzyły się aż 4 pokolenia szachistów w wieku 5-87 lat. Ci rodzice i dziadkowie, którzy nie byli bezpośrednimi uczestnikami rozgrywek również towarzyszyli swoim dzieciom i wnukom na salach turniejowych przez 9 dni rozgrywek po wiele godzin dziennie. Takie wspólne spędzanie czasu jest wypróbowanym sposobem na utrwalanie więzi rodzinnych.

 

Wystąpiło aż 123 dzieci w wieku poniżej 14 roku życia, co świadczy o swoistej „modzie na szachy” wśród dzieci i ich rodziców. Nie bez znaczenia jest fakt, że szachy stały się obecnie ważnym narzędziem reformowania szkoły w Polsce i na świecie.

 

 Na zdjęciu najmłodsze dzieci do lat 10

oraz zwycięzcy poszczególnych grup rankingowych i goście ceremonii zakończenia Festiwalu.

Uczestnikami Festiwalu było też m.in. 31 osób w wieku powyżej 60 roku życia, gdyż gra szachowa jest   doskonałym sposobem treningu mózgu i utrzymywania w dobrej kondycji umysłowej ludzi w starszym wieku. Festiwal stworzył też szansę osobom niepełnosprawnym udziału w rozgrywkach na pełnych zasadach partnerskich.

 

Goście ceremonii otwarcia i zakończenia Festiwalu: 

Wśród gości obecni byli m.in.: Liliana Najdorf z Argentyny (córka Mieczysława Najdorfa), wiceprezydenci Warszawy: Michał Olszewski i Włodzimierz Paszyński, profesorowie: Krzysztof Zanussi i Jerzy Woźnicki, prezes MetLife - Łukasz Kalinowski, prezes ZBP - Krzysztof  Pietraszkiewicz, Tomasz Delega - Prezes Polskiego Związku Szachowego, Tomasz Sielicki - Wiceprezydent Europejskiej Unii Szachowej, Jan Macieja - Przewodniczący Rady Fundacji Szachowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Henryk Liszewski - Wiceprezes Zarządu Fundacji,  Janusz Samel – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Dimitr Gorodczuk - International Development Manager  z firmy TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.

 

Mecenasi, sponsorzy, partnerzy i współorganizatorzy: MetLife, IBM Polska Sp. z o.o., ATM SA, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, EuRoPol GAZ, TeleTrade DJ International Consulting Ltd. oraz Hotel Ibis Stare Miasto.

 

Fundusz nagród wyniósł 30 tys. euro i został ufundowany przez MetLife. Ponadto Urząd Dzielnicy Śródmieście ufundował upominki najmłodszym uczestnikom ME tj. dzieciom do lat 14.

 

Patronat medialny sprawowali: Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl,  TVP Warszawa oraz portale www.poloniachess.pl i  www.pzszach.org.pl .

 

Efekty realizacji zadania:

Coroczna organizacja Festiwalu Najdorfa – przyczynia się do realizacji następujących celów:

1)     propagowania gry szachowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, celem wykorzystania jej cennych walorów wychowawczych i edukacyjnych;

2)     promocji Warszawy w kraju i za granicą, jako miasta nowoczesnego, o trwałych tradycjach w europejskim kalendarzu imprez szachowych;

3)     umożliwienia mieszkańcom stolicy i Mazowsza uczestnictwa w wielkich imprezach szachowych jako alternatywy  spędzania czasu wolnego.

 

Szczegóły dotyczące organizacji oraz przebiegu Festiwalu znajdują się na stronie: http://www.poloniachess.pl/najdorf2014/ .

 

Podsumowanie

 

Działalność Fundacji w 2014 roku stworzyła dzieciom i młodzieży możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych imprezach szachowych z udziałem wybitnych szachistów wielu krajów świata, w tym utytułowanych arcymistrzów.

 

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, gra szachowa ma ogromne walory edukacyjne i wychowawcze, potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Jest ważnym sposobem reformowania szkoły na całym świecie. Dzięki graniu w szachy ujawniają się ogromne, nieznane dotychczas możliwości rozwoju umysłu dziecka. Wspierając nauczanie dzieci gry szachowej, możemy otworzyć im bramy do najlepszych uczelni wyższych, niezależnie od statusu materialnego ich rodziców. 

Upowszechnianie gry szachowej wśród dzieci i młodzieży w dużym stopniu zapobiega  traceniu przez kraj talentów, zwłaszcza w dziedzinie matematyki, fizyki i innych nauk ścisłych. A przecież - jak zwykł podkreślać Cat – Mackiewicz: „Największym bogactwem każdego kraju są mądrzy ludzie”.

 

Skład Rady Programowej naszej Fundacji (m.in. profesorowie: Jerzy Buzek, Dariusz Filar, Stanisław Gomułka, Sylwester Porowski, Jerzy Woźnicki, Krzysztof Zanussi, Henryk Wujec, senator Marek Borowski, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz) pokazuje, że również w Polsce wybitni przedstawiciele świata inteligencji, nauki i biznesu angażują się na rzecz upowszechniania gry szachowej. Czynią tak dlatego, że doświadczenia Fundacji w pełni potwierdzają ww. wyniki badań, a ponadto pozwalają na sformułowanie dodatkowych spostrzeżeń, a mianowicie, że gra szachowa:

· sprzyja wyrównywaniu szans rozwojowych. Dzieci, które ujawniły talent szachowy są zauważane przez władze szkolne oraz samorządowe. Dzięki szachom, o możliwościach rozwojowych dziecka decydują wrodzone uzdolnienia i pracowitość, a nie tylko status materialny rodziców i wychowanie rodzinne;

· otwiera drogę do wszystkich uczelni o profilu matematycznym, fizycznym, chemicznym oraz politechnicznym;

· zapobiega wczesnemu obumieraniu komórek mózgowych;

· wpływa na aktywność twórczą, rozwijanie pamięci i uwagi, wytrwałość w działaniu, dobre relacje z rodzicami i nauczycielami;

· wyrabia ambicje stawiania przed sobą trudnych celów, a przez współzawodnictwo sportowe również wysokie morale, czyli gotowość do wysiłku i poświęceń dla osiągnięcia celu;

· jest sposobem na chronienie dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu, komputera.

 

Rok 2014 przyniósł dalsze potwierdzenie słuszności założeń i celów statutowych Fundacji, a mianowicie, że dobrym sposobem angażowania się w patriotyczne wychowanie młodzieży i inwestowanie w przyszłość kraju, jest wspieranie upowszechniania szachów wśród dzieci i młodzieży.

Podsumowując, przez powiększanie potencjału twórczego naszej młodzieży, działalność Fundacji z jednej strony zwiększa res communis, a z drugiej strony zwiększa liczbę self – made men, czyli osób, które o własnych siłach potrafią wybić się, wykorzystując wrodzone uzdolnienia, niezależnie od statusu materialnego ich rodzin.