Łazy 2016

KARTA UCZESTNIKA - pobierz

 

Łazy, „Wakacje z szachami” 25 czerwca – 6 lipca 2016 roku (11 dni)

 

Szanowni Państwo,

ze względu na to, że zbliża się okres planowania wakacji letnich, informuję, że  w tym roku w Łazach zorganizowane zostaną 2 zgrupowania:

1) Klub Szachowy Polonia Warszawa zorganizuje zgrupowanie szachowe dla zawodników Klubu.  

Planowane dofinansowania:

a)      Dofinansowanie dla medalistów Otwartych Mistrzostw Polonii 2015, które odbyły się w grudniu 2015 roku (niezależnie od przynależności klubowej): za złoty medal 300 zł, za srebrny medal 200 zł, za brązowy medal 100 zł;

b)     Dofinansowanie dla zawodników Klubu za zajęcie miejsca 1-10 w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16-18, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych oraz Mistrzostwach Polski Młodzików do lat 10: za zdobycie złotego medalu 500 zł, za zdobycie srebrnego medalu 400 zł, za zdobycie brązowego medalu 300 zł, za zdobycie miejsc 4-6 dofinansowanie wyniesie 200 zł, a za zdobycie miejsc 7-10 po 100 zł dla zawodnika.

c)     Dofinansowanie dla zawodników Klubu za zajęcie miejsca 1-10 w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w szachach klasycznych wyniesie: za zdobycie złotego medalu 300 zł, za zdobycie srebrnego medalu 200 zł i za zdobycie brązowego medalu 100 zł. Za zdobycie miejsc: 4-10 dofinansowanie wyniesie 50 zł.

d)    Dofinansowanie dla zawodników Klubu za zajęcie miejsca 1-10 w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w szachach szybkich wyniesie: za zdobycie złotego medalu 300 zł, za zdobycie srebrnego medalu 200 zł i za zdobycie brązowego medalu 100 zł. Za zdobycie miejsc: 4-10 dofinansowanie wyniesie 50 zł.

e)      Dofinansowanie dla każdego zawodnika Klubu, zakwalifikowanego na wyjazd wyniesie 100 zł.

 

Uwaga! Powyższe kwoty dofinansowań sumują się tj. jeden zawodnik może maksymalnie otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 zł za pkt. a + 500 zł za pkt. b + 300 zł za punkt c + 300 zł za punkt d + 100 zł za pkt. e tj. łącznie 1500 zł, czyli będzie miał pokryty wyjazd w 100%.

Koszt zgrupowania wyniesie 1500 zł od osoby minus dofinansowanie i obejmuje: koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu autokarem, ubezpieczenia, wpisowego do Festiwalu Perła Bałtyku, opieki trenersko – wychowawczej oraz opieki medycznej.    

Planowana liczba uczestników: 35 zawodników + 5 osób kadry trenersko - wychowawczej.

 

Finansowanie zgrupowania Klubu - uwagi :

Każdy, kto planuje wyjazd do Łazów na zgrupowanie Klubu powinien do 30 kwietnia br. przesłać zgłoszenie mailem na adres dyrektora Klubu: mariamacieja@o2.pl oraz w terminie do 30 kwietnia br. wpłacić na konto klubu zaliczkę w kwocie 200 PLN.

Konto Klubu:

Klub Szachowy Polonia Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,
bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa; Nr rachunku bankowego: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893

 (z dopiskiem : zgrupowanie w Łazach oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka)

2) Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego zorganizuje w Łazach zgrupowanie "Wakacje z szachami" dla dzieci skupionych wokół Fundacji (Szkółka Szachowa) oraz w miarę wolnych miejsc dla dzieci z różnych klubów warszawskich i podwarszawskich.

Koszt zgrupowania wyniesie 1500 zł od osoby minus ewentualne dofinansowanie , o które Fundacja będzie się ubiegać. Jeśli je otrzyma, to w pierwszej kolejności dofinansowaniem zostaną objęte dzieci ze Szkółki Szachowej Fundacji.

Koszty obejmują: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, ubezpieczenie, wpisowe do Festiwalu Perła Bałtyku, opiekę trenersko – wychowawczą oraz opiekę medyczną.  

Planowana wstępnie liczba osób: 35 dzieci + 5 osób kadry trenersko - wychowawczej.

Finansowanie zgrupowania Fundacji - uwagi :

Każdy, kto planuje wyjazd do Łazów na zgrupowanie Fundacji powinien do 30 kwietnia br. przesłać zgłoszenie mailem na adres koordynatora zgrupowania: mariamacieja@o2.pl oraz w terminie do 30 kwietnia br. wpłacić na konto Fundacji zaliczkę w wysokości 500 PLN.

Pozostałą kwotę – w zależności od konkretnego, ewentualnego dofinansowania – należy wpłacić w terminie do 1 czerwca br.

Konto Fundacji:

 Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa; bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa ,nr    95 1240 2887 1111 0010 0485 3355
lub
w kasie Fundacji, w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godz. 17:00-19:00

Pozdrawiam i czekam na zgłoszenia.

Maria Macieja

Koordynator zgrupowań w Łazach.

Dyrektor KSz Polonia Warszawa