Rada Programowa

  • prof. Sylwester Porowski - przewodniczący
  • senator Marek Borowski
  • prof. Jerzy Buzek
  • prof. Dariusz Filar
  • prof. Stanisław Gomułka
  • Andrzej Lipko
  • Krzysztof Pietraszkiewicz
  • Henryk Wujec
  • prof. Jerzy Woźnicki
  • Krzysztof Zanussi