I turniej Amplico Life - Memoriał S.Gawlikowskiego - 2001

1. Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life rozegrany został w Warszawie, w dniach 15-16 grudnia 2001 roku, w hali sportowej KS „Polonia Warszawa", przy ul. Konwiktorskiej 6.

2. Sponsorem generalnym turnieju było Pierwsze Polsko - Amerykańskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie i Reasekuracji S.A. - Amplico AIG Life.

3. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy „Polonia Warszawa".

4. Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life był pierwszą imprezą sportową zorganizowaną w ramach jubileuszu 90-lecia Klubu Sportowego „Polonia Warszawa".

5. Główne partie turniejowe transmitowane były „on-line" w Internecie. 6. Warunki uczestnictwa: w turnieju mógł zagrać każdy, kto zgłosił chęć udziału w zawodach. Ideą turnieju jest, aby dzieci i młodzież oraz wszyscy wielbiciele gry królewskiej mogli się zmierzyć z najlepszymi szachistami Polski i Europy.

7.  System rozgrywek:
Wszyscy zawodnicy rozegrali turniej systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 25 min. na partię dla zawodnika, kojarzenie Swiss Perfect. Po 7 rundzie pierwszych szesnastu zawodników zostało wyłączonych z turnieju szwajcarskiego i rozegrali turniej systemem pucharowym, dwie partie odmiennymi kolorami - tempo 15 min. dla zawodnika. W przypadku remisu (1:1) następowało losowanie kolorów bierek i zawodnicy rozgrywali blitza. Grający kolorem białym otrzymywał 6 min. i aby zwyciężyć w meczu musiał partię wygrać, grający kolorem czarnym otrzymywał 5 min. i do zwycięstwa wystarczał mu remis. Wszyscy zawodnicy szesnastki grali cztery mecze, aż do ustalenia ostatecznej kolejności od 1 do 16.
Pozostali zawodnicy rozegrali kolejne 4 rundy systemem szwajcarskim.

8. Fundusz nagród - ogółem brutto 12 075 USD ufundował sponsor imprezy - AMPLICO AIG LIFE
Podział nagród przedstawiał się następująco:
• w turnieju głównym (szesnastu najlepszych szachistów turnieju) - fundusz 9 275 USD
• w turnieju szwajcarskim - fundusz 800 USD
• nagrody specjalne w turnieju - fundusz 2000 USD (dla najlepszej kobiety, dla najlepszego seniora, dla juniorów oraz w poszczególnych grupach rankingowych). Nagrody nie były dzielone. Zawodnik miał prawo do otrzymania kilku różnych nagród. Wysokość nagród podana została w kwotach brutto.

9. Firma Cronix opracowała oprogramowanie pozwalające na transmisję „on-line" w Internecie najlepszych tj. pierwszych ośmiu partii turniejowych.
 
10. Sędziowanie. Sędzią głównym turnieju był Pan Tomasz Delega, arbiter klasy międzynarodowej. Obowiązywały przepisy Kodeksu Szachowego z 1996 roku, wraz ze zmianami z roku 1997. W partiach granych tempem p-25 i p-15 obowiązywały przepisy Szachów Szybkich. W partiach granych tempem p-5 (6 min. / 5 min.) obowiązywały przepisy Gry Błyskawicznej.
 

KONFERENCJA PRASOWA. HOTEL „MARRIOTT" w WARSZAWIE, 3.09.2001 r.

 

W dniu 3 września 2001 roku o godz. 11:00 w restauracji „Champions" w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona Międzynarodowemu Turniejowi Szachowemu Amplico AIG Life, rozgrywanemu w ramach tradycyjnego już XX Memoriału Stanisława Gawlikowskiego. 

Konferencję prowadził  Jan Macieja - Członek Zarządu KS "Polonia Warszawa". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele głównego sponsora turnieju - Amplico AIG Life: Balbina Wołongiewicz - Dyrektor Działu Public Relations oraz Monika Bogdańska z Działu Public Relations. Gośćmi konferencji byli: Małgorzata Sokołowska z Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu m.st. Warszawy, Stanisław Łobaziewicz - Prezes Polskiego Związku Szachowego, Chrystian Materski - Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego, wybitni szachiści KS "Polonia":  arcymistrzynie: Agnieszka Brustman, Monika Soćko i Joanna Dworakowska, arcymistrzowie: Bartłomiej Macieja, Jacek Gdański, Bartosz Soćko, Robert Kuczyński, oraz dziennikarze z Polskiej Agencji Prasowej, „Rzeczpospolitej", „Gazety Wyborczej", "Życia Warszawy", "Przeglądu Sportowego", "Tygodnika Pułtuskiego", "The Coastal Times" z Gdyni, "Polskiego Prestiżu", "Przeglądu Szachowego", „Szachisty", "Panoramy Szachowej", "Super Expressu" oraz Radia ESKA i Radia dla Ciebie.

 Image
Od lewej: Christian Materski - Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego, Stanisław Łobaziewicz - Prezes Polskiego Związku Szachowego,  Balbina Wołongiewicz - Dyrektor Działu Public Relations  i Małgorzata Sokołowska - przedstawiciel  Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu m.st. Warszawy.

Sędzia główny turnieju - Tomasz Delega poinformował dziennikarzy oraz zaproszonych gości o miejscu, terminie rozgrywek oraz szczegółach związanych z regulaminem zawodów.

Jan Macieja poinformował dziennikarzy o tym, że honorowy patronat nad grudniowym turniejem objął Prezydent Warszawy - Paweł Piskorski. Objęcie Honorowego Patronatu nad Międzynarodowym Turniejem Szachowym Amplico AIG Life przez Prezydenta pozwoliło nadać Turniejowi odpowiednią rangę. Do tradycji należy bowiem, iż największe turnieje szachowe rozgrywane są w wielu stolicach europejskich, m.in. w Paryżu, Londynie, Budapeszcie, Moskwie, Pradze, Berlinie, Kopenhadze, Stokholmie. Przedstawiciele warszawskiej "Polonii" jako organizatorzy życia szachowego w stolicy, chcieliby, aby Turniej Amplico AIG LifeA w Warszawie również wszedł na trwałe do kalendarza sportowego najważniejszych imprez szachowych rozgrywanych w stolicach europejskich i stał się ważnym wydarzeniem w życiu naszej Stolicy.

Image
Piotr Kaczorowski - Prezes firmy Cronix - przedstawia informacje dotyczące transmisji "on-line".

Ponadto prowadzący konferencję poinformował dziennikarzy o szachistach światowej elity, którzy na zaproszenie warszawskiej "Polonii" potwierdzili swój udział w grudniowym turnieju. Znaleźli się wśród nich: arcymistrz Wasilij Iwańczuk z Ukrainy i Jewgienij Barejew z Rosji oraz czołówka polskich szachistów z mistrzem Polski Robertem Kempińskim na czele.  Zaproszeni dziennikarze przeprowadzili wywiady z zawodnikami, przedstawicielami sponsora oraz przedstawicielami klubu „Polonia". Podczas konferencji dziennikarze otrzymali materiały informacyjne o Pierwszym Polsko - Amerykańskim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. - Amplico AIG Life.

 

W dniach 15-16 grudnia 2001 r. w Hali Sportowej przy Konwiktorskiej 6 rozegrano Międzynarodowy Turniej Amplico AIG Life w Szachach Szybkich.

Image

 
 

Z pierwszym numerem startowym wystąpił Jewgienij Barejew - szachista I-szej ósemki świata, ale..... zdobył jedynie nagrodę pocieszenia (nagroda losowana na zakończeniu imprezy pomiędzy wszystkich nie nagrodzonych uczestników turnieju). 

 

Image
Na pierwszym planie am. Jewgienij Barejew - szachista pierwszej "10" świata - w pojedynku z Markiem Kosiorkiem.

Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life wygrał arcymistrz polskiego pochodzenia ze Lwowa - Adrian Michalczyszyn (wygrał pojedynek finałowy z am Aleksiejem Fiodorowem : I-sza partia 1/2, II-ga partia 1/2, blitz: białe Fiodorów -6 minut i musiał wygrać , czarne Michalczyszyn 5 minut i starczał mu remis. Trzeci był am Viorel Bologan z Mołdawii.

Do finałowej szesnastki turnieju awansowało pięciu Polaków: arcymistrzowie Polonii Plus GSM: Bartłomiej Macieja, Michał Krasenkow i Paweł Blehm oraz am Mirosław Grabarczyk i mm Kamil Mitoń (obaj PTSz Płock). Niestety, wszyscy Polacy przegrali swój pierwszy mecz w finale i zgodnie z regulaminem mogli walczyć jedynie o miejsca 9-16. Ostatecznie, najlepiej z Polaków zagrał am Bartłomiej Macieja, który wygrał pozostałe trzy mecze w finale i w końcowej klasyfikacji uplasował się na 9 miejscu.

Image
Am. Bartłomiej Macieja - najlepszy z Polaków

Najlepszą zawodniczką turnieju była amk. Joanna Dworakowska (Polonia Warszawa).

 

Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life, rozegrany w ramach XX Memoriału St. Gawlikowskiego, rozpoczął jubileusz 90-lecia KS "Polonia Warszawa".

 Puchar - Wyniki Końcowe 

 1. Adrian Michalczyszyn (2533)
 2. Aleksiei  Fiodorow (2599)
 3. Wiktor Bołogan (2668)
 4. Władimir Kosyriew (2558)
 5. Michaił Brodski (2526)
 6. Aleksander Moisejenko (2569)
 7. Aleksander Rustemow (2607)
 8. Andrej Wołokitin (2566)
 9. Bartłomiej Macieja (2582)
 10. Oleg Kriwonosow (2432)
 11. Mirosław Grabarczyk (2489)
 12. Kamil Mitoń (2518)
 13. Michał Krasenkow (2592)
 14. Walerij Newerow (2569)
 15. Paweł Blehm (2536)
 16. Wiktor Żelendinow (2378)
Uroczystosć zakończenia
MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO AMPLICO AIG LIFE

Zakończenie Międzynarodowego Turnieju Szachowego Amplico AIG Life miało niezwykle uroczysty charakter. Dla podkreślenia rangi turnieju w uroczystości tej uczestniczyli m.in. Wiceprezydent Warszawy - Ryszard Mikliński oraz Burmistrz Gminy Centrum - Jan Wieteska.

 
Image
am. Adrian Michalczyszyn odbiera puchar z rąk Wiceprezydenta Warszawy Ryszarda Miklińskiego.

Sponsora turnieju - Amplico AIG Life - reprezentowali: Wiceprezes Łukasz Kalinowski oraz Balbina Wołongiewicz - Dyrektor Działu Public Relations.
Wiceprezes Łukasz Kalinowski podziękował szachistom za udział w turnieju oraz organizatorom za dobrą organizację turnieju.
Image
Na zdjęciu od lewej: Jan Macieja - Członek Zarządu KS Polonia , Balbina Wołongiewicz - Dyrektor Działu Public Relations Amplico AIG Life i Łukasz Kalinowski - Wiceprezes Amplico AIG Life.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również m.in.: Małgorzata Sokołowska z Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Biura Zarządu m.st. Warszawy, Stanisław Łobaziewicz - Prezes Polskiego Związku Szachowego, Chrystian Materski - Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego, Jan Dorosiewicz - Prezes KS „Polonia Warszawa", Henryk Liszewski - Dyrektor KS „Polonia Warszawa" oraz Pani Zofia Gawlikowska.
Image
Pani Zofia Gawlikowska wręcza pamiątkowe książki zwycięzcom turnieju:
Adrianowi Michalczyszynowi, Aleksiejowi Fiodorowowi i Wiktorwi Bołoganowi.

Prezes KS „Polonia" - Jan Dorosiewicz - podziękował firmie Amplico AIG Life za sponsorowanie turnieju. Podkreślił, że Międzynarodowy Turnieju Szachowy Amplico AIG Life rozpoczął jubileusz 90-lecia Klubu Sportowego „Polonia Warszawa".
 
Image
Od lewej: Henryk Liszewski - Dyrektor KS "Polonia Warszawa", Jan Dorosiewicz - Prezes KS "Polonia Warszawa", Maria Macieja - Wicedyrektor Turnieju, Łukasz Gawlikowski, Zofia Gawlikowska, am. Adrian Michalczyszyn.