Dlaczego szachy? - badania amerykańskie

Znane amerykańskie badania naukowe dostępne na stronie: http://www.edutechchess.com/whychess.html potwierdzają wielki wpływ nauczania gry szachowej dzieci i młodzieży na rozwój ich zainteresowań, aktywność twórczą, rozwijanie pamięci i uwagi, wytrwałość w działaniu, dobre relacje z rodzicami i nauczycielami. Są też sposobem na chronienie dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu, komputera.